Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

Giao thoa sóng

Bài 2: Bài tập giao thoa sóng

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 4.408

Chưa có thông báo nào