Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

Dao động điều hoà

Bài 6: Cơ năng con lắc dao động

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 6.794

Chưa có thông báo nào