Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
  • Ví dụ 7
Nhấn để bật tiếng
X

Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Bài 2: Bài tập sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 5.270

Chú ý: Ví dụ 3, phút thứ 4:35 các em sửa lại như sau:

\[{{v}_{\max }}=\text{w}.a=30\pi \](cm/s)

Chưa có thông báo nào