Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • 1. Ánh sáng đơn sắc truyền trong các môi trường
  • 2. Tán sắc ánh sáng
Nhấn để bật tiếng
X

Tán sắc ánh sáng

Bài 1: Tán sắc ánh sáng

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 1.845

Chưa có thông báo nào