Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1, 2, 3, 4
  • Ví dụ 5, 6
Nhấn để bật tiếng
X

Tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số

Bài 2: Bài toán tổng hợp dao động điều hòa

Độ dài: 8 phút - Số lượt học 3.313

Chưa có thông báo nào