Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Tổng hợp dao động điều hòa
Nhấn để bật tiếng
X

Tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số

Bài 1: Tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 3.271

Chưa có thông báo nào