Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Dòng điện xoay chiều và điện áp xoay chiều
  • Gía trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều
Nhấn để bật tiếng
X

Đại cương về dòng điện xoay chiều

Bài 1: Đại cương về dòng điện xoay chiều

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 2.840

Chưa có thông báo nào