Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

Dao động điều hoà

Bài 5: Phương trình vận tốc, gia tốc, lực kéo

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 7.799

Chưa có thông báo nào