Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1,2,3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5,6
Nhấn để bật tiếng
X

Sóng dừng

Bài 2: Bài tập sóng dừng

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 2.647

Chưa có thông báo nào