Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

Sóng âm

Bài 1: Cường độ âm và mức cường độ âm

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 2.668

Chưa có thông báo nào