Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Sóng cơ và sự truyền sóng cơ
Nhấn để bật tiếng
X

Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Bài 1: Lí thuyết về sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 4.208

Chưa có thông báo nào