Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • 1. Máy quang phổ
  • 2. Các loại quang phổ
  • 3. Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

Quang phổ và các loại tia

Bài 1: Các loại quang phổ

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 1.279

Chưa có thông báo nào