Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • 1. Quang điện ngoài
  • 2. Quang điện trong
  • 3. Quang phát quang
Nhấn để bật tiếng
X

Hiện tượng quang điện ngoài - Hiện tượng quang điện trong - quang phát quang

Bài 1: Các hiện tượng quang điện - Quang phát quang

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 1.074

Chưa có thông báo nào