Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ về thuyết lượng tử ánh sáng
  • Ví dụ về công suất nguồn
Nhấn để bật tiếng
X

Thuyết lượng tử ánh sáng

Bài 2: Bài tập thuyết lượng tử ánh sáng - Công suất nguồn

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 1.093

Chưa có thông báo nào