Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Máy phát điện xoay chiều 1 pha
  • Ví dụ 1,2
Nhấn để bật tiếng
X

Máy phát điện xoay chiều - Động cơ không đồng bộ 3 pha

Bài 2: Máy phát điện xoay chiều 1 pha

Độ dài: 10 phút - Số lượt học 1.024

Chưa có thông báo nào