Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1. Cân bằng phương trình phản ứng hạt nhân
  • Dạng 2. Năng lượng phản ứng hạt nhân
Nhấn để bật tiếng
X

Phản ứng hạt nhân

Bài 2. Năng lượng của phản ứng hạt nhân

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 1.006

Chưa có thông báo nào