Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập mạch có RLC mắc nối tiếp
Nhấn để bật tiếng
X

Mạch có RLC mắc nối tiếp

Bài 2: Bài tập mạch có RLC mắc nối tiếp

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 2.355

Chú ý: Trong video ví dụ 2, phút 07:41 các em sửa lại như sau:

\[{{\varphi }_{u}}-{{\varphi }_{i}}=\frac{\pi }{3}\Rightarrow {{\varphi }_{i}}=\frac{-\pi }{3}\]

Chưa có thông báo nào