Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

Bài 2: Bài tập Dao động tắt dần - Dao động cưỡng bức

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 3.506

Chưa có thông báo nào