Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • 1. Thang sóng điện từ
  • 2. Các loại tia
Nhấn để bật tiếng
X

Quang phổ và các loại tia

Bài 2: Thang sóng điện từ và các loại tia

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 1.262

Chưa có thông báo nào