Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết giao thoa sóng
Nhấn để bật tiếng
X

Giao thoa sóng

Bài 1: Lí thuyết giao thoa sóng

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 3.717

Chưa có thông báo nào