Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ truyền tải điện năng
Nhấn để bật tiếng
X

Truyền tải điện năng

Bài 2: Bài tập Truyền tải điện năng

Độ dài: 5 phút - Số lượt học 1.263

Chưa có thông báo nào