Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

Con lắc đơn

Bài 2: Bài tập về con lắc đơn

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 5.420

Chưa có thông báo nào