Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Cấu tạo và các thông tin về con lắc đơn
  • Con lắc đơn dao động điều hòa
Nhấn để bật tiếng
X

Con lắc đơn

Bài 1: Lí thuyết về con lắc đơn

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 5.155

Chưa có thông báo nào