Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Truyền tải điện năng đi xa
Nhấn để bật tiếng
X

Truyền tải điện năng

Bài 1: Truyền tải điện năng

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 1.128

Chưa có thông báo nào