Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

Mạch dao động

Bài 2: Bài tập Mạch dao động LC

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 1.685

Chưa có thông báo nào