Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết sóng dừng
Nhấn để bật tiếng
X

Sóng dừng

Bài 1: Lí thuyết sóng dừng

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 2.349

Chưa có thông báo nào