Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ về ánh sáng đơn sắc truyền trong các môi trường
  • Ví dụ về tán sắc ánh sáng
Nhấn để bật tiếng
X

Tán sắc ánh sáng

Bài 2: Bài tập tán sắc ánh sáng

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 1.703

Chưa có thông báo nào