Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Thuyết tương đối hẹp
Nhấn để bật tiếng
X

Cấu tạo hạt nhân - Liên kết trong hạt nhân

Bài 2: Thuyết tương đối hẹp

Độ dài: 11 phút - Số lượt học 757

Chưa có thông báo nào