Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • 1. Thuyết lượng tử ánh sáng
  • 2. Công suất nguồn sáng
Nhấn để bật tiếng
X

Thuyết lượng tử ánh sáng

Bài 1: Thuyết lượng tử ánh sáng - Công suất nguồn

Độ dài: 9 phút - Số lượt học 961

Chưa có thông báo nào