Học tốt Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Số hữu tỉ
  • Thứ tự trong tập hợp hợp số hữu tỉ
  • Thứ tự trong tập hợp hợp số hữu tỉ: Luyện tập 2
  • Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số
  • Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số: Luyện tập 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bài 1. Tập hợp các số hữu tỉ

Bài 1. Tập hợp các số hữu tỉ (P1)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 1.908

Chưa có thông báo nào