TopClass iLearn Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Phép chia đa thức một biến - chia có dư: Phần 1
  • Phép chia đa thức một biến - chia có dư: Phần 2
  • Tính chất của phép nhân đa thức một biến
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 1+2
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 3+4
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 5
  • Trò chơi và khám phá
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 4. Phép nhân và phép chia đa thức một biến

Bài 4. Phép nhân và phép chia đa thức một biến (P2)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 229

Chưa có thông báo nào