Học tốt Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Phép chia đa thức một biến - chia có dư: Phần 1
  • Phép chia đa thức một biến - chia có dư: Phần 2
  • Tính chất của phép nhân đa thức một biến
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 1+2
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 3+4
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 5
  • Trò chơi và khám phá
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bài 4. Phép nhân và phép chia đa thức một biến

Bài 4. Phép nhân và phép chia đa thức một biến (P2)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 24

Chưa có thông báo nào