Học tốt Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Hình hộp chữ nhật: Phần 1
  • Hình hộp chữ nhật: Phần 2
  • Hình hộp chữ nhật: Phần 3
  • Hình lập phương: Phần 1
  • Hình lập phương: Phần 2
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 1+2+3
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 4+5
  • Mở rộng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bài 1. Hình hộp chữ nhật - Hình lập phương

Bài 1. Hình hộp chữ nhật - Hình lập phương

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 431

Chưa có thông báo nào