TopClass iLearn Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng
  • Thể tích của hình lăng trụ đứng
  • Diện tích xung quanh và thể tích của một số hình khối trong thực tiễn
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 1+2
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 3+4+5
  • Mở rộng: Làm kính vạn hoa
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 4. Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác

Bài 4. Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 896

Chưa có thông báo nào