TopClass iLearn Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
 • Các trường hợp bằng nhau của tam giác
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 5 - Câu a
  • Ví dụ 5 - Câu b
  • Luyện tập 3
  • Luyện tập 4 + Luyện tập 5
  • Luyện tập 6 - P1
  • Luyện tập 6 - P2
 • Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 2. Tam giác bằng nhau

Bài 2. Tam giác bằng nhau (P2)

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 339

Chưa có thông báo nào