TopClass iLearn Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Lũy thừa của lũy thừa
  • Lũy thừa của lũy thừa: Luyện tập
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 1+2+3
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 4+5
  • Củng cố. Mở rộng và khám phá
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 3. Lũy thừa của một số hữu tỉ

Bài 3. Lũy thừa của một số hữu tỉ (P2)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.128

Chưa có thông báo nào