Học tốt Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Quy tắc dấu ngoặc
  • Quy tắc dấu ngoặc: Luyện tập 1
  • Quy tắc chuyển vế
  • Quy tắc chuyển vế: Luyện tập 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bài 4. Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế

Bài 4. Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế (P1)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 685

Chưa có thông báo nào