Học tốt Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Số thực và tập hợp các số thực
  • Thứ tự trong tập hợp các số thực: Bài toán 2
  • Thứ tự trong tập hợp các số thực: Luyện tập 2
  • Trục số thực: Bài toán 3
  • Trục số thực: Luyện tập 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bài 2. Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực

Bài 2. Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực (P1)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 503

Chưa có thông báo nào