TopClass iLearn Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu. Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ tứ giác: Phần 1
  • Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ tứ giác: Phần 2
  • Tạo lập hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ tứ giác
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 1+2
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 3+4+5
  • Mở rộng
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 3. Hình lăng trụ đứng tam giác - Hình lăng trụ đứng tứ giác

Bài 3. Hình lăng trụ đứng tam giác - Hình lăng trụ đứng tứ giác

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 723

Chưa có thông báo nào