Học tốt Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu. Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ tứ giác: Phần 1
  • Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ tứ giác: Phần 2
  • Tạo lập hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ tứ giác
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 1+2
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 3+4+5
  • Mở rộng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bài 3. Hình lăng trụ đứng tam giác - Hình lăng trụ đứng tứ giác

Bài 3. Hình lăng trụ đứng tam giác - Hình lăng trụ đứng tứ giác

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 422

Chưa có thông báo nào