TopClass iLearn Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
 • Tình huống mở đầu
 • Tam giác cân
  • Bài toán 1 + Ví dụ 1
  • Luyện tập 1
 • Tính chất của tam giác cân
  • Bài toán 2
  • Ví dụ 2 + Luyện tập 2
  • Luyện tập 3
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 3. Tam giác cân

Bài 3. Tam giác cân (P1)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 294

Chưa có thông báo nào