Học tốt Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Tìm các số chưa biết trong dãy tỉ số bằng nhau: Bài 4
  • Tìm các số chưa biết trong dãy tỉ số bằng nhau: Bài 5
  • Bài toán thực tế: Bài 6
  • Bài toán thực tế: Bài 7
  • Bài toán thực tế: Bài 8
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bài 1. Tỉ lệ thức - Dãy tỉ số bằng nhau

Luyện tập về Tỉ lệ thức - Dãy tỉ số bằng nhau (P2)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 79

Chưa có thông báo nào