TopClass iLearn Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
 • Các trường hợp bằng nahu của tam giác vuông
  • Ví dụ 6
  • Luyện tập 7
  • Thực hành 4 + Ví dụ 7
  • Luyện tập 8
 • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức
  • Câu 1, Câu 2
  • Câu 3, Câu 4
  • Câu 5
 • Khám phá
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 2. Tam giác bằng nhau

Bài 2. Tam giác bằng nhau (P3)

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 192

Chưa có thông báo nào