Học tốt Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Đại lượng tỉ lệ thuận: Bài toán 1
  • Đại lượng tỉ lệ thuận: Khái niệm. Ví dụ 1+2
  • Đại lượng tỉ lệ thuận: Luyện tập 1
  • Tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận: Bài toán 2
  • Tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận: Tính chất. Luyện tập 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bài 2. Đại lượng tỉ lệ thuận

Bài 2. Đại lượng tỉ lệ thuận (P1)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 190

Chưa có thông báo nào