TopClass iLearn Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Giới thiệu biểu đồ đoạn thẳng
  • Vẽ biểu đồ đoạn thẳng: Phần 1
  • Vẽ biểu đồ đoạn thẳng: Phần 2
  • Đọc và phân tích dữ liệu từ biểu đồ đoạn thẳng
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 1+2+3
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 4+5
  • Khám phá
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 3. Biểu đồ đoạn thẳng

Bài 3. Biểu đồ đoạn thẳng

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 312

Chưa có thông báo nào