Học tốt Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Giới thiệu biểu đồ đoạn thẳng
  • Vẽ biểu đồ đoạn thẳng: Phần 1
  • Vẽ biểu đồ đoạn thẳng: Phần 2
  • Đọc và phân tích dữ liệu từ biểu đồ đoạn thẳng
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 1+2+3
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 4+5
  • Khám phá
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bài 3. Biểu đồ đoạn thẳng

Bài 3. Biểu đồ đoạn thẳng

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 138

Chưa có thông báo nào