Học tốt Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Số đối của một số hữu tỉ
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 1+2+3
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 4+5
  • Khám phá
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bài 1. Tập hợp các số hữu tỉ

Bài 1. Tập hợp các số hữu tỉ (P2)

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 1.324

Chưa có thông báo nào