TopClass iLearn Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
 • Tình huống mở đầu
 • Đường phân giác của tam giác
  • Bài toán 1 + Ví dụ 1
  • Luyện tập 1
 • Tính chất ba đường phân giác của tam giác
  • Bài toán 2_1
  • Bài toán 2_2
  • Ví dụ 2
 • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức
  • Câu 1 - 4
  • Câu 5
 • Mở rộng, khám phá
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 9. Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Bài 9. Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 202

Chưa có thông báo nào