Học tốt Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu. Thu thập dữ liệu
  • Phân loại dữ liệu theo các tiêu chí: Phần 1
  • Phân loại dữ liệu theo các tiêu chí: Phần 2
  • Tính hợp lí của dữ liệu
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 1+2+3
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 4+5
  • Khám phá
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu

Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 198

Chưa có thông báo nào