TopClass iLearn Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu. Thu thập dữ liệu
  • Phân loại dữ liệu theo các tiêu chí: Phần 1
  • Phân loại dữ liệu theo các tiêu chí: Phần 2
  • Tính hợp lí của dữ liệu
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 1+2+3
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 4+5
  • Khám phá
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu

Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 437

Chưa có thông báo nào