Học tốt Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hệ số thỏa mãn điều kiện: Bài 5
  • Tìm hệ số thỏa mãn điều kiện: Bài 6
  • Tìm hệ số thỏa mãn điều kiện: Bài 7
  • Bài toán thực tế: Bài 8
  • Bài toán thực tế: Bài 9
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bài 4. Phép nhân và phép chia đa thức một biến

Luyện tập về Phép nhân và phép chia đa thức một biến (P2)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 18

Chưa có thông báo nào