TopClass iLearn Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
 • Tình huống mở đầu + Bài toán 1
 • Đường trung trực của một đoạn thẳng
  • Ví dụ 1 + Luyện tập 1
  • Luyện tập 2
 • Tính chất đường trung trực
  • Bài toán 2
  • Chứng minh định lí 2
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 5. Đường trung trực của một đoạn thẳng

Bài 5. Đường trung trực của một đoạn thẳng (P1)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 275

Chưa có thông báo nào