Học tốt Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
 • Tình huống mở đầu + Bài toán 1
 • Đường trung trực của một đoạn thẳng
  • Ví dụ 1 + Luyện tập 1
  • Luyện tập 2
 • Tính chất đường trung trực
  • Bài toán 2
  • Chứng minh định lí 2
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bài 5. Đường trung trực của một đoạn thẳng

Bài 5. Đường trung trực của một đoạn thẳng (P1)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 28

Chưa có thông báo nào