Học tốt Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Tỉ lệ thức: Phần 1
  • Tỉ lệ thức: Phần 2
  • Tỉ lệ thức: Phần 3
  • Tỉ lệ thức: Phần 4
  • Dãy tỉ số bằng nhau: Phần 1
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bài 1. Tỉ lệ thức - Dãy tỉ số bằng nhau

Bài 1. Tỉ lệ thức - Dãy tỉ số bằng nhau (P1)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 416

Chưa có thông báo nào