TopClass iLearn Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Mục tiêu. Nội dung bài học. Hai đại lượng tỉ lệ nghịch: Phần 1
  • Hai đại lượng tỉ lệ nghịch: Phần 2
  • Tính chất của các đại lượng tỉ lệ nghịch: Phần 1
  • Tính chất của các đại lượng tỉ lệ nghịch: Phần 2
  • Tính chất của các đại lượng tỉ lệ nghịch: Phần 3
  • Các bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch: Phần 1
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch (P1)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 565

Chưa có thông báo nào