Học tốt Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Mục tiêu. Nội dung bài học. Hai đại lượng tỉ lệ nghịch: Phần 1
  • Hai đại lượng tỉ lệ nghịch: Phần 2
  • Tính chất của các đại lượng tỉ lệ nghịch: Phần 1
  • Tính chất của các đại lượng tỉ lệ nghịch: Phần 2
  • Tính chất của các đại lượng tỉ lệ nghịch: Phần 3
  • Các bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch: Phần 1
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch (P1)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 96

Chưa có thông báo nào